kluzo
NAJLEPŠIE TíMy

Najlepší čas v našej hre

Dobráci, Trenčín
55,20
minút
  •  
Najlepší

Druhý tím

Marines, Dudince
56,45
minút
  •  
Druhý

Tretí tím

Zábavkári, Maríková
57,12
minút
  •  
Tretí

Chcete ich prekonať?