kluzo
Cenník

45€

2 osoby

55€

3-5 osôb

Cena je za hru pre celú skupinu max . 5 osôb
V prípade šiestej osoby +10€

Ceny sú platné od 1.7.2022

Osoby do 15 rokov v sprievode dospelej osoby.Obsahuje: