kluzo
Cenník

50€

2 osoby

60€

3-5 osôb

Cena je za hru pre celú skupinu max . 5 osôb
Každá ďalšia osoba +10€ (max. 6-7 osôb)

Ceny sú platné od 1.3.2024

Osoby do 15 rokov v sprievode dospelej osoby.Obsahuje: